Τι μαγειρεύουν. . . τα παιδιά του ΚΔΑΠ στο εργαστήριο κεραμικής;