Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τα έτη 2017 – 2019 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αναστασία Τσιμπρή
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Κολυμπάρη
Ταμίας: Γεωργία Κακαμανούδη
Γραμματέας: Μαρία Φαφούτη
Τακτικό μέλος: Χρήστος Παπαδόπουλος
Τακτικό μέλος: Μαρμανίδου Βασιλική
Τακτικό μέλος: Μιχαηλιδου Ελπιδα